Thông tin: Trình duyệt của bạn không chấp nhận cookies. Nếu bạn muốn cho các sản phẩm vào giỏ hàng hoặc đăng kí mua hàng vui lòng kích hoạt cookies.


Bạn đang xem hàng tại : Ngói các loại arrow Ngói ống cổ(cuốn thư)

Mã sản phẩm : Ngói ống cổ(cuốn thư)
Nhà cung cấp :

Kích thước                

Trọng lượng:              1,6kg

Số viên/m2:                21 viên/m2

Công trình triển khai :  Bảo tàng lịch sử Hà Nội

                                     Chùa Quán Sứ (Hà Nội)

                                     Chùa Bồ Đề (Hưng Yên)